THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIẾN TẬP - THỰC TẬP SƯ PHẠM VÀ THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÁI LAN CHO SINH VIÊN K18 NĂM THỨ 3 (CÁC KHOA TIẾNG ANH, KHOA QUỐC TẾ HỌC)
(23/04/2024 16:14)

1. Sinh viên K18 năm thứ 3 xem thông báo về việc đăng ký thực hiện học phần Kiến tập - Thực tập Sư phạm và Thực tập cuối khoá tại các trường Đại học tại Thái Lan TẠI ĐÂY.

2. Nhằm hỗ trợ sinh viên năm 03 Khoa Tiếng Anh và Khoa Quốc tế học nắm được các thông xin về việc đi thực tập tại Thái Lan hè năm 2024, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức một buổi tư vấn cho sinh viên:

Thời gian: 10h30 ngày 25/4/2024

Địa điểm:  Hội Trường 1 - Nhà Hiệu Bộ

Sinh viên có liên quan theo dõi thông báo để thực hiện.

Các thông báo khác: