THÔNG BÁO
THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP TẠI THÁI LAN HÈ 2024 VÀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG TRƯỜNG KALASIN UNIVERSITY CHO SINH VIÊN K18 NĂM THỨ 3 KHOA TIẾNG ANH, KHOA QUỐC TẾ HỌC
(03/05/2024 10:27)

1. Sinh viên xem nội dung thông báo TẠI ĐÂY.

2. DANH SÁCH SINH VIÊN K18 ĐĂNG KÝ THỰC TẬP CUỐI KHOÁ NƯỚC NGOÀI (TẠI THÁI LAN) NĂM HỌC 2023 - 2024 TẠI ĐÂY.

3. Link đăng ký bổ sung:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc7xc8GcEghl64yYGbqE98j0Wduy-VO0MzYfDxvYqvXEZW-Q/viewform

Các thông báo khác: