THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] CÔNG BỐ DANH SÁCH (DỰ KIẾN) SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐI TTCK TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÁI LAN VÀ TRUNG QUỐC NĂM HỌC 2023-2024
(07/05/2024 09:50)
Công bố DS sinh viên đi TTCK tại Thái Lan và Trung Quốc (dự kiến)

Theo kế hoạch, Phòng Đào tạo công bố Danh sách (dự kiến) sinh viên đăng ký đi TTCK tại các trường Đại học tại Thái Lan và Trung Quốc năm học 2023-2024. 

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã khóa Link đăng ký và chỉ xử lý trực tiếp tại Phòng Đào tạo các trường hợp cần điều chỉnh vào lúc 8:30 ngày 9/5/2024 (Thứ Năm).

Lưu ý:

- Trước mắt, trường Đại học Buriram Rajabhat chỉ lấy đúng chỉ tiêu như thông báo số 1 (Ngôn ngữ Anh/QTH: 8sv, SPTA: 24sv). Trong trường hợp được phép tăng chỉ tiêu, Phòng Đào tạo sẽ có cập nhật để sinh viên được biết;

- Một số trường Đại học tại Thái Lan và Trung Quốc vẫn còn các chỉ tiêu đăng ký. Các bạn có nguyện vọng thì đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo theo thời gian thông báo trên.

(Danh sách dự kiến đính kèm: Danh sách dự kiến sinh viên đi TTCK tại Thái Lan và Trung Quốc

Sinh viên chưa vào nhóm ZALO quản lý SV thực tập chủ động vào LINK: https://zalo.me/g/fxhusz395

Các thông báo khác: