THÔNG BÁO
[PHÒNG KT&BĐCLGD] THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024
(31/05/2024 16:14)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 202– 2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Nhà trường triển khai hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên định kỳ vào cuối mỗi học kỳ của năm học. Việc khảo sát sẽ được triển khai đến tất cả sinh viên trong toàn trường. Mỗi sinh viên sẽ được khảo sát về hoạt động giảng dạy của tất cả các giảng viên ở tất cả các nhóm lớp học phần mà cá nhân sinh viên đang theo học.

Trong Học kỳ II, năm học 2023–2024, mục đích, thời gian, hình thức triển khai và hướng dẫn cách thức tham gia hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên, cụ thể:

-    Thời gian tiến hành: Từ ngày 31/05/2024 – 30/06/2024.

-    Hình thức:

+  Khảo sát được thực hiện theo hình thức Trực tuyến. Người học thực hiện khảo sát thông qua Website Quản lý đào tạo tín chỉ - https://student.huflis.edu.vn/ của Nhà trường.

   -    Đối tượng tham gia khảo sát: toàn thể sinh viên của trường đang theo học các lớp học phần được triển khai giảng dạy trong học kỳ II, năm học 2023-2024.

-    Hướng dẫn thực hiện:

            + Bước 1: Đăng nhập vào website: https://student.huflis.edu.vn/ bằng tài khoản sinh viên

            + Bước 2: Chọn học kỳ tương ứng (HK II – Năm học 2023-2024)

    + Bước 3: Lựa chọn mục “Hỗ trợ hoạt động học tập” => “Khảo sát hoạt động giảng dạy” và thực hiện tất cả các mục khảo sát được hiển thị.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường, yêu cầu Ban cán sự các lớp thông báo đến toàn thể sinh viên trong lớp biết và tham gia đầy đủ, nghiêm túc.

  Trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên./.

Các thông báo khác: