THÔNG BÁO
Thông báo lịch thi KTHP- học kỳ 2, năm học 2023-2024. (các học phần của các lớp năm 1 và năm 2)
(17/05/2024 08:17)
Trường thông báo lịch thi KTHP, học kỳ 2, năm học 2023-2024 của các lớp năm 1 và năm 2. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên đã được Nhà Trường thông báo vào tài khoản cá nhân, đề nghị sinh viên kiểm tra để nắm thông tin.
Các thông báo khác: