THÔNG BÁO
Thông báo về việc chuẩn bị thực hiện học phần thực tập cuối khóa cho sinh viên K18 (năm thứ 3)
(06/05/2024 10:50)

Thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành, Trường triển khai học phần "Thực tập cuối khóa" cho sinh viên K18. Trường đề nghị lãnh đạo các Khoa phổ biến cho sinh viên K18 (không thuộc ngành Sư phạm và chuyên ngành Tiếng Anh sư phạm bậc Tiểu học) đăng ký thời gian và địa điểm thực tập phù hợp. Trên cơ sở được cơ quan tiếp nhận, Trường sẽ ra quyết định cử sinh viên đi thực tập.

Thời hạn thực tập được tính từ ngày 10/6/2024 đến hết ngày 30/10/2024 hoặc vào học kì 2, năm học 2024-2025 phải đảm bảo thực tập vào các khoảng thời gian phù hợp với thời gian biểu cá nhân, kế hoạch đào tạo của Khoa, của Trường và nhu cầu của đơn vị tiếp nhận; Đảm bảo thời gian được đánh giá tối thiểu là 6 tuần hoặc 135 giờ thực tập tại cơ sở đối với sinh viên ngành Việt Nam học và 8 tuần hoặc 225 giờ thực tập tại cơ sở đối với sinh viên các ngành còn lại.       

Sinh viên có thể xem các thông tin để thực hiện học phần này trên Trang thông tin đào tạo tín chỉ http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn bao gồm: Thông báo, Quy định thực hiện học phần Thực tập cuối khóa, Mẫu đơn xin thực tập, Mẫu báo cáo kết quả Thực tập cuối khóa, Phiếu nhận xét Thực tập cuối khóa. Các bước thực hiện Thực tập cuối khóa.

            Sinh viên chủ động in mẫu Đơn xin thực tập và gửi đơn vị xác nhận tiếp nhận sinh viên thực tập, kí và đóng dấu. Dựa trên văn bản này, Trường ra quyết định thực hiện học phần thực tập cho sinh viên. (trong trường hợp đơn vị tiếp nhận SV yêu cầu giấy giới thiệu của Trường, sinh viên liên hệ phòng A103 hoặc số điện thoại 02343827050 để được hướng dẫn).

* Sinh viên tham gia nhóm Zalo để được giải đáp thắc mắc: https://zalo.me/g/ytiogg860
* Các mẫu đơn liên quan đính kèm thông báo, đề nghị sinh viên đọc và thực hiện. Xin cảm ơn!

Quy định chung về thực tập cuối khóa

Quy trình thực hiện học phần thực tập cuối khóa

Đơn xin thực tập

Phiếu chấm điểm thực tập cho GV

Phiếu nhận xét của đơn vị thực tập

Mẫu báo cáo
Hướng dẫn TTCK Giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoài của sinh viên VNH

 

Các thông báo khác: