THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
(17/04/2024 15:27)

Căn cứ thông báo số 345/TB-ĐHNN ngày 16/04/2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, Nhà trường thông báo thời gian nghỉ lễ đối với cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đang theo học tại trường cụ thể như sau:

- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: ngày 18/4/2024.

- Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5: từ ngày 29/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024 (Viên chức, NLĐ đi làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).

Các thông báo khác: