THÔNG BÁO
Thông báo lịch thi và danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ đợt 1, sau học kỳ I, năm học 2023-2024
(01/04/2024 10:40)
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo lịch thi và danh sách SV tham gia kỳ thi phụ đợt 1, sau học kỳ I, năm học 2023-2024. Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin để dự thi theo lịch. link đính kèm
Các thông báo khác: