THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 3 - ĐỢT 2, NĂM HỌC 2023-2024
(28/03/2024 14:17)
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Lịch thi KTHP học kỳ 3 (đợt 2) năm học 2023-2024. Lịch thi của từng học phần đã được thông báo về tài khoản cá nhân của từng sinh viên, đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin để dự thi theo lịch. link đính kèm
Các thông báo khác: