THÔNG BÁO

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024 (DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 2,3,4)
[27/11/2023 09:34]

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Lịch thi KTHP học kỳ 1, năm học 2023-2024 (dành cho sinh viên năm 2,3,4). Lịch thi của từng học phần đã được thông báo về tài khoản cá nhân của từng sinh viên, đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin để dự thi theo lịch. Sinh viên theo dõi lịch thi chung toàn Trường theo link đính kèm: https://huflis.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024-danh-cho-sinh-vien-nam-2-3-4

[PHÒNG CTSV] THÔNG BÁO HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
[22/11/2023 11:00]

[PHÒNG CTSV] THÔNG BÁO HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 16/11/2023(THỨ 5)
[15/11/2023 15:56]

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 16/11/2023(THỨ 5)

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC DO MƯA LŨ
[14/11/2023 21:43]

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC DO MƯA LŨ

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 3 - ĐỢT 1, NĂM HỌC 2023-2024
[10/11/2023 08:51]

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Lịch thi KTHP học kỳ 3 (đợt 1) năm học 2023-2024. Lịch thi của từng học phần đã được thông báo về tài khoản cá nhân của từng sinh viên, đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin để dự thi theo lịch. Sinh viên theo dõi lịch thi chung toàn Trường theo link đính kèm: https://huflis.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hkiii-lan-1-nam-hoc-2023-2024

NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2023
[31/10/2023 16:20]

NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2023

HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2023 - 2024
[19/10/2023 09:09]

Trường thông báo học bổng nguyễn trường tộ năm học 2023 - 2024

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CHIỀU VÀ TỐI NGÀY 18/10/2023 (THỨ 4)
[18/10/2023 10:57]

Do tình hình mưa lớn tiếp tục cộng thêm điều tiết hồ chứa nước, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo: Toàn thể sinh viên chính quy, học viên các hệ đang đào tạo và sinh viên thuộc ĐHH đang học NNKC được nghỉ học chiều và tối ngày thứ 4 (18/10/2023). Sinh viên, học viên liên tục theo dõi tình hình từ trường để chủ động trong các công việc và học tập.

THÔNG BÁO ĐIỂM HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, HỌC KỲ HÈ 2022-2023
[16/10/2023 14:25]

Sinh viên tải file đính kèm để kiểm tra

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CHIỀU VÀ TỐI NGÀY 13/10/2023
[13/10/2023 13:45]

Do tình hình mưa lớn tiếp tục cộng thêm điều tiết hồ chứa nước, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo: Toàn thể sinh viên chính quy, học viên các hệ đang đào tạo và sinh viên thuộc ĐHH đang học NNKC được nghỉ học chiều và tối ngày thứ 6 (13/10/2023). Sinh viên, học viên liên tục theo dõi tình hình từ trường để chủ động trong các công việc và học tập.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024
[10/10/2023 15:15]

Căn cứ theo Tờ trình số 1418/TTr-BGDĐT ban hành ngày 18 tháng 08 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức nào của Nhà nước quy định về mức học phí của học kỳ 1, năm học 2023-2024. Vì vậy, để bảo đảm việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Nhà trường thông báo cho sinh viên chính quy các khóa về kế hoạch tạm nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 như sau:

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2,2023
[04/10/2023 10:19]

Thông tin xét tốt nghiệp đợt 2,2023

HỌC BỔNG NĂM HỌC 2023 - 2024 DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ TÀI TRỢ
[16/09/2023 10:15]

Trường thông báo học bổng năm học 2023 - 2024 do ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam- chi nhánh thừa thiên huế tài trợ