THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023
[28/12/2022 17:59]

Viên chức, người lao động và học viên, sinh viên được nghỉ ngày 02/01/2023 (nghỉ bù ngày 01/01/2023)

THÔNG BÁO
[15/12/2022 14:39]

[PHÒNG KT&BĐCL] THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023
[29/11/2022 15:54]

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Lịch thi KTHP học kỳ 1 năm học 2022-2023. Lịch thi của từng học phần đã được thông báo về tài khoản cá nhân của từng sinh viên, đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin để dự thi theo lịch. Sinh viên theo dõi lịch thi chung toàn Trường theo link đính kèm: