THÔNG BÁO

[PHÒNG KT&BĐCL] THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023
[29/11/2022 15:54]

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Lịch thi KTHP học kỳ 1 năm học 2022-2023. Lịch thi của từng học phần đã được thông báo về tài khoản cá nhân của từng sinh viên, đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin để dự thi theo lịch. Sinh viên theo dõi lịch thi chung toàn Trường theo link đính kèm:

XÉT CHỌN HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2022 - 2023
[10/10/2022 11:18]

Trường thông báo xét chọn học bổng nguyễn trường tộ năm học 2022 - 2023