THÔNG BÁO

HỌC BỔNG NĂM HỌC 2023 - 2024 DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ TÀI TRỢ
[16/09/2023 10:15]

Trường thông báo học bổng năm học 2023 - 2024 do ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam- chi nhánh thừa thiên huế tài trợ

HỌC BỔNG NĂM HỌC 2023 - 2024 DO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á TÀI TRỢ
[15/09/2023 11:41]

Trường thông báo học bổng năm học 2023 - 2024 do công ty cổ phần truyền thông vàng châu á tài trợ

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
[01/09/2023 11:18]

Thực hiện Công văn số 722/ĐHNN-TCHC ngày 21/8/2023, Trường cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Ngoại ngữ không chuyên, Giáo dục Thường xuyên, Sau Đại học được nghỉ học từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023. Phòng Đạo tạo xin thông báo cho tất cả giảng viên, sinh viên, học viên của Trường và kính đề nghị giảng viên thông báo cho các lớp học phần của mình phụ trách.

HỌC BỔNG KF NĂM 2023
[22/08/2023 11:35]

Trường thông báo về học bổng kf năm 2023

XÉT DUYỆT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NĂM HỌC 2023 - 2024
[08/08/2023 09:11]

Trường tổ chức xét duyệt chế độ chính sách cho sinh viên bằng thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy năm học 2023-2024