THÔNG BÁO

Thông báo lịch thi KTHP- học kỳ 2, năm học 2023-2024. (các học phần của các lớp năm 1 và năm 2)
[17/05/2024 08:17]

Trường thông báo lịch thi KTHP, học kỳ 2, năm học 2023-2024 của các lớp năm 1 và năm 2. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên đã được Nhà Trường thông báo vào tài khoản cá nhân, đề nghị sinh viên kiểm tra để nắm thông tin.

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024
[15/05/2024 09:23]

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2023-2024. (DÀNH CHO CÁC LỚP NĂM 3)
[24/04/2024 14:57]

Trường ĐHNN, ĐH Huế thông báo lịch thi KTHP, học kỳ 2, năm học 2023-2024 của các lớp năm thứ 3. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên đã được Nhà Trường thông báo vào tài khoản cá nhân, đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra để nắm thông tin.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 3 (LẦN 2), NĂM HỌC 2023-2024
[15/04/2024 15:59]

Ngày 28/3/2024, Nhà trường đã gửi thông báo về lịch thi Kết thúc học phần học kỳ 3 - Lần 2, năm học 2023-2024 trong 2 ngày 27&28/4/2024. Tuy nhiên, ngày 12/4/2024, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 450/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ trong ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024. Theo đó lịch nghỉ lễ sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 27/4/2024 đến hết ngày 1/5/2024. Để bảo đảm thực hiện đúng quy định, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc thay đổi lịch thi Kết thúc học phần học kỳ 3 (lần 2), được chuyển từ ngày 27-28/04/2024 sang ngày 04-05/05/2024. Lịch thi cụ thể, đề nghị sinh viên cập nhật trên trang thông tin đào tạo tín chỉ của Trường.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT TỐT NGHIỆP SỚM NĂM 2024
[08/04/2024 09:20]

Căn cứ kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2023 - 2024, Trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt tốt nghiệp sớm vào cuối tháng 4/2024. Để xét tốt nghiệp đúng kế hoạch, Trường đề nghị Trưởng các khoa, Phòng và các đơn vị liên quan, sinh viên khóa 17 và các khóa về trước, hệ chính quy thực hiện các nội dung như sau: