THÔNG BÁO

THÔNG BÁO KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023-2024
[26/02/2024 14:29]

Hiện nay các Khoa vẫn đang tiếp tục cập nhập điểm. Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên kiểm tra điểm Thi và QTHT. Đây là quyền lợi của SV, đề nghị SV vào tài khoản cá nhân kiểm tra kỹ và phản hồi thắc mắc sớm. Thời gian từ ngày 26/02-29/02/2024 (đối với những học phần chưa có điểm sẽ được gia hạn thêm 1 tuần nộp đơn xem lại bài thi)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023-2024
[20/02/2024 08:57]

Thời gian: từ ngày 19/02/2024 đến hết ngày 24/02/2024 Địa điểm: Sinh viên đến trực tiếp phòng Khảo thí & BĐCLGD trường Đại học Sư phạm để làm đơn phúc khảo

THÔNG BÁO V/v THỰC HIỆN KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024
[19/02/2024 09:41]

Tiếp tục thực hiện khảo sát phản hồi ý kiến phản hồi từ người học về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ 1 năm học 2023-2024.

THÔNG BÁO KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP K17
[30/01/2024 10:06]

Phòng Đào tạo thông báo khảo sát tốt nghiệp K17 để nắm thông tin sinh viên học Ngoại ngữ không chuyên và Ngoại ngữ 2 tổng hợp

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CÁC MÔN CHUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
[23/01/2024 15:45]

Phòng Đào tạo đã công bố điểm thi các học phần môn chung học tại trường Đại học Sư phạm. Thể theo nguyện vọng của sinh viên, phòng Đào tạo sẽ che tên để đảm bảo riêng tư cá nhân(sinh viên kiểm tra theo mã sinh viên) *Lưu ý: Phòng Đào tạo chỉ nhập điểm tổng (điểm QTHT + điểm thi, cột bôi vàng) lên tài khoản cá nhân của sinh viên. *Mọi thắc mắc liên hệ giờ hành chính: điểm QTHT liên hệ giảng viên dạy, điểm THI liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm CLGD (SĐT: 0234.3834394)

[PHÒNG CTSV] KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN K19 HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2024
[10/01/2024 14:17]

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN K19 HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2024

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2, 2023
[05/01/2024 15:07]

Sinh viên tải file đính kèm để xem quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2,2023

THÔNG BÁO KÝ XÁC NHẬN THÔNG TIN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2,2023
[02/01/2024 08:39]

Các bạn có tên trong danh sách và có đầy đủ cột điểm, tới phòng A103 để ký xác nhận thông tin tốt nghiệp. Đây là công tác rất quan trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi, thông tin in trên bằng, bảng điểm của mỗi cá nhân sinh viên. Vì vậy, đề nghị SV không nhờ bạn bè thực hiện thay, trực tiếp xem thông tin và ký xác nhận. Những trường hợp không ký xác nhận đồng nghĩa với việc đồng ý thông tin đã chính xác. Phòng đào tạo không xử lý các trường hợp sai sót sau này nếu có. Thời gian ký xác nhận: 02/01/2024-05/01/2024

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HK I - NĂM HỌC 2023-2024, HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
[29/12/2023 16:10]

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Lịch thi KTHP học kỳ 1, Học phần Pháp Luật Đại Cương, Lịch thi HP này đã được thông báo về tài khoản cá nhân của sinh viên, đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin để dự thi theo lịch. Sinh viên theo dõi lịch thi theo link đính kèm: https://huflis.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-kthp-hk1-hoc-phan-phap-luat-dai-cuong

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024 (DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1)
[25/12/2023 14:59]

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Lịch thi KTHP học kỳ 1, năm học 2023-2024 (dành cho sinh viên năm 1). Lịch thi của từng học phần đã được thông báo về tài khoản cá nhân của từng sinh viên, đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin để dự thi theo lịch. Sinh viên theo dõi lịch thi theo link đính kèm:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU THÔNG TIN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2,2023 (Lần 1)
[22/12/2023 10:47]

Danh sách kiểm tra thông tin tốt nghiệp đợt 2, 2033

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024
[08/12/2023 09:56]

Thực hiện Kế hoạch Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2023 – 2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Nhà trường triển khai hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên định kỳ vào cuối mỗi học kỳ của năm học. Việc khảo sát sẽ được triển khai đến tất cả sinh viên trong toàn trường. Mỗi sinh viên sẽ được khảo sát về hoạt động giảng dạy của tất cả các giảng viên ở tất cả các nhóm lớp học phần mà cá nhân sinh viên đang theo học.