THÔNG BÁO

[PHÒNG CTSV] THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024
[03/06/2024 09:43]

[PHÒNG CTSV] THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

[PHÒNG KT&BĐCLGD] THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024
[31/05/2024 16:14]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024

Thông báo lịch thi KTHP- học kỳ 2, năm học 2023-2024. (các học phần của các lớp năm 1 và năm 2)
[17/05/2024 08:17]

Trường thông báo lịch thi KTHP, học kỳ 2, năm học 2023-2024 của các lớp năm 1 và năm 2. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên đã được Nhà Trường thông báo vào tài khoản cá nhân, đề nghị sinh viên kiểm tra để nắm thông tin.

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024
[15/05/2024 09:23]

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2023-2024. (DÀNH CHO CÁC LỚP NĂM 3)
[24/04/2024 14:57]

Trường ĐHNN, ĐH Huế thông báo lịch thi KTHP, học kỳ 2, năm học 2023-2024 của các lớp năm thứ 3. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên đã được Nhà Trường thông báo vào tài khoản cá nhân, đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra để nắm thông tin.