THÔNG BÁO
[TRƯỜNG ĐHSP] THÔNG BÁO ĐIỂM PHÚC KHẢO HK1, NĂM HỌC 2023-2034
(17/04/2024 16:06)

Phòng Đào tạo đã điều chỉnh điểm phúc khảo các môn chung trường ĐHSP. Sinh viên tải file đính kèm và kiểm tra trên tài khoản cá nhân. Mọi thắc mặc liên hệ giờ hành chính phòng A103 (CV. Lê Hải Nghĩa)
ĐIỂM PHÚC KHẢO

Các thông báo khác: