THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC CHO SINH VIÊN K18 NĂM THỨ 3 NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
(25/04/2024 09:15)
Các thông báo khác: