THÔNG BÁO
QUYẾT ĐỊNH CỬ SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ ĐI KIẾN TẬP - THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI CÁC TRUỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÁI LAN VÀ TRUNG QUỐC - NĂM HỌC 2023-2024
(14/05/2024 14:57)

Sinh viên xem nội dung thông báo và danh sách đi thực tập TẠI ĐÂY.

Các thông báo khác: