THÔNG BÁO
Thông báo về việc bổ sung, sửa đổi Quy định về việc xét tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ
(13/05/2024 10:11)

Theo quyết định số 1217/QĐ-ĐHNN ngày 15/7/2023 về việc bổ sung, sửa đổi Quy định về việc xét tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Sinh viên khóa K18 trở về sau các ngành Ngôn ngữ Pháp, Sư phạm Tiếng Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc năng lực ngoại ngữ chuyên(Ngoại ngữ 1) yêu cầu tốt nghiệp là bậc 5/6(C1). Vì vậy sinh viên khóa K17 có nguyện vọng bảo cần lưu ý vấn đề này./.

Quyết định 1217

Các thông báo khác: