THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO "HỖ TRỢ SINH VIÊN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA NGÀNH NGÔN NGỮ NĂM HỌC 2023 - 2024"
(22/05/2024 08:07)
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức chương trình Hội thảo:

Trong Khảo sát đăng ký tham gia Hội thảo "Hỗ trợ sinh viên thực hiện học phần Thực tập cuối khóa ngành Ngôn ngữ năm học 2023-2024" (gọi tắt là Hội thảo) Phòng đào tạo đã cung cấp thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức chương trình. Tuy nhiên, do một số điều kiện khách quan về Hội trường, Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên đã đăng ký và có quan tâm về sự thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo. Nay, Hội thảo sẽ được tổ chức vào lúc 8:00 sáng ngày 01/06/2024 (Thứ Bảy) tại HỘI TRƯỜNG TẦNG 4, tòa nhà Chuyên ngành (Thư viện) - (Thời gian cũ là 8:00 ngày 25/05/2024). Sinh viên lưu ý theo dõi và cập nhật thông tin. Trân trọng./.

Các thông báo khác: