THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN BỔ SUNG HỒ SƠ ĐI THỰC TẬP TẠI THÁI LAN VÀ TRUNG QUỐC NĂM HỌC 2023-2024
(20/05/2024 08:54)
Thông báo bổ sung Hồ sơ Thực tập Nước ngoài:

Vừa qua Phòng Đào tạo đã thông báo cho các Sinh viên đã đăng ký và chốt danh sách đi thực tập tại các trường Đại học Thái Lan và Trung Quốc.

Đề nghị:  sinh viên nộp gấp hồ sơ đi thực tập trong hôm nay trước 16h00 ngày 20/05/2024 (Thứ Hai).

(Do Phòng Đào tạo đã có thông báo chốt danh sách sinh viên và gửi cho các trường đối tác, nên các sinh viên nằm trong Danh sách bắt buộc phải bổ sung đầy đủ hồ sơ).

STT Mã SV Họ và tên Giới tính Ngày sinh
I. Trường Đại học Buiram Rajabhat
1 21F7510923 Đàm Thị Thảo Nữ 18/04/2003
2 21F7010043 Trần Ngọc Minh Hằng  Nữ 16/11/2003
3 21F7010157 Võ Thị An Nhiên Nữ 16/01/2003
II. Trường Đại học Kalasin
1 21F7510236 Võ Thị Phương Trinh Nữ 14/04/2003
2 21F7510118 Hồ Thị Lam Nghi Nữ 21/06/2002
3 21F7510084 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 14/05/2003
4 21F7510623 Lê Thị Ly Ly Nữ 30/12/2002
5 21F7510133 Trần Như Yến Nhi Nữ 28/03/2003
6 21F7510661 Phương Thị Kiều My Nữ 10/07/2003
7 21F7510005 Hà Thị Quỳnh Anh Nữ 02/05/2003
8 21F7511174 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 11/11/2002

 

Các thông báo khác: