THÔNG BÁO
[PHÒNG CTSV] THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024
(03/06/2024 09:43)
[PHÒNG CTSV] THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Sau khi nhận phản hồi của sinh viên về việc dò điểm xét học bổng KKHT HK2 năm học 2023-2024, phòng CTSV đã cập nhật file ở link thông báo sau: https://tuyensinh.huflis.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-xet-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hoc-ky-II-nam-hoc-2023-2024 

Trường thông báo để sinh viên biết và thực hiện theo.

Các thông báo khác: