THÔNG BÁO
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024
(03/05/2024 14:52)

Quyết định số 493/QĐ-ĐHNN ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

https://www.mediafire.com/file/hbrosezrj6qr07x/Quyết+định+công+nhận+tốt+nghiệp+đại+học+hệ+chính+quy+đợt+1+năm+2024.pdf/file

Các thông báo khác: