THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN NĂM 1 (K19) CỦA ĐỢT TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG
(12/10/2022 15:01)

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên năm 1 (K19) của ĐỢT TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG nếu chưa đăng ký được lớp học phần hoặc bị trùng thời khóa biểu phải liên hệ CV. Lê Hải Nghĩa qua số điện thoại (hoặc zalo) 0397135343 để được hướng dẫn và xử lý.

Thời gian xử lý: 13-14/10/2022  (trong giờ hành chính)

Các thông báo khác: