THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức lớp riêng học kỳ 1 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu điểm hoặc bổ sung các học phần học muộn trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất
(01/11/2022 14:13)

Sinh viên tải file TẠI ĐÂY để xem đầy đủ nội dung thông báo.

Các thông báo khác: