THÔNG BÁO
[PHÒNG CTSV] THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2022
(18/11/2022 16:24)

Để thực hiện tốt kế hoạch tốt nghiệp đại học chính quy Đợt 2 năm 2022, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa K15 (2018-2022), các sinh viên khóa trước và chương trình 2 chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo thông báo để thực hiện việc nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp, chi tiết thông báo XEM TẠI ĐÂY

 
Các thông báo khác: