THÔNG BÁO
[PHÒNG KT&BĐCLGD] Thông báo tổ chức thi phụ đợt 2, sau học kỳ 2 năm học 2021-2022
(17/11/2022 10:56)

Sau khi kỳ đánh giá kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 kết thúc, Nhà trường đã tổ chức thi phụ Đợt 1 cho sinh viên. 

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi phụ Đợt 2 - sau học kỳ 2, năm học 2021 – 2022, sinh viên theo dõi thông tin cụ thể trên link đính kèm:https://huflis.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-to-chuc-thi-phu-dot-2-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022

 
Các thông báo khác: