THÔNG BÁO
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 15-16/10/2022
(14/10/2022 14:52)

Do tình hình dự báo mưa lớn,nước dâng cao, Phòng đào tạo thông báo cho sinh viên, học viên hệ Đại học Chính quy, Giáo dục Thường xuyên, Ngoại ngữ Không chuyên, Sau Đại học nghỉ học trực tiếp ngày 15-16/10/2022

 
Các thông báo khác: