THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY LỚP KỲ 3 ĐỢT 1 NH 2022-2023
(19/09/2022 09:54)

Căn cứ số lượng sv đăng ký nguyện vọng học cải thiện học phần Nghe 2 (Tiếng Anh), Phòng ĐT đã tổ chức 2 lớp học phần để SV đăng ký. Tuy nhiên sau quá trình đăng ký và nộp học phí (2 đợt), số lượng SV đăng ký và nộp học phí vào lớp Hp "Nghe 2- nhóm 2" chỉ còn 9 SV. Nay Phòng ĐT công bố hủy nhóm/ lớp này, và đề nghị SV đã đăng ký và nộp học phí vào lớp học phần này thực hiện 1 trong 2 hình thức:

- Hoặc chuyển qua lớp Nghe 2- nhóm 1, học vào Tiết 6-9 chiều thứ bảy. Trường hợp này, SV tự đăng nhập vào tài khoản và chuyển từ nhóm 1 sang nhóm 2, sau đó gửi tin nhắn qua Zalo số 0905655767 (Cô Khánh) để thông báo đã chuyển nhóm thành công. ( thời hạn chuyển nhóm từ đây đến hết ngày 24.9.2022)

- Hoặc chấp nhận hủy đăng ký và xin rút lại học phí đã nộp. SV liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính (cô Kim Phụng từ nay đến hết 23.9.2022) để làm thủ tục rút lại tiền học phí.

 

 
Các thông báo khác: