THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP, NĂM HỌC 2021-2022 (Đợt 1)
(14/09/2022 10:45)

 

Đây là quyền lợi của Sinh viên, đề nghị Sinh viên kiểm tra kỹ và phản hồi thắc mắc từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/09/2022.

Mọi thắc mắc liên hệ giờ hành chính qua Zalo 0397.135.343 (CV. Lê Hải Nghĩa).

Sinh viên tải file đính kèm để kiểm tra:

- Điểm học kỳ 2, 2021-2022: Điểm hk2 21-22

- Điểm cả năm 2021-2022: Điểm năm học 21-22

*Cách tính điểm: lấy điểm từng môn nhân với số tín chỉ, sau đó tổng lại chia cho tổng số tín chỉ sẽ ra kết quả trên excel

 
Các thông báo khác: