THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 DÀNH CHO SV NĂM 1 (K19)
(30/09/2022 22:30)

Phòng Đào tạo đã công bố danh sách các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 để sinh viên năm 1 (K19) xem thời khóa biểu (KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ) và sắp xếp trước lịch trình học tập. Sau 8h ngày 01/10/2022 PĐT sẽ khóa chức năng trên, đề nghị sinh viên năm 1 (K19) theo dõi để chuẩn bị tốt cho việc đăng ký học phần sắp tới.

Các thông báo khác: