THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 2021-2022 (Đợt 2)
(05/10/2022 16:53)

Phòng Đào tạo công bố kết quả điểm năm học 2021-2022

Đề nghị sinh viên tải file đính kèm để kiểm tra và phản hồi thắc mắc

Điểm kỳ thi phụ 2021-2022: điểm kỳ thi phụ 2021-2022

Điểm HK2 2021-2022: điểm hk2 2021-2022

Điểm cả năm 2021-2022: điểm cả năm 2021-2022

*Cách tính điểm: lấy điểm từng môn nhân với số tín chỉ, sau đó tổng lại chia cho tổng số tín chỉ sẽ ra kết quả trên excel

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/10/2022

Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ chuyển Phòng CTSV xét học bổng. Đây là quyền lợi của sinh viên, đề nghị sinh viên kiểm tra thật kỹ và phản hồi sớm. Sau thời gian trên, sinh viên tự chịu trách nhiệm về kết quả này.

- Mọi thắc mắc về kết quả, xin vui lòng liên hệ giờ hành chính Zalo:0397.135.343 (Lê Hải Nghĩa)

 
Các thông báo khác: