THÔNG BÁO
THÔNG BÁO CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN CHO SINH VIÊN K19
(11/11/2022 15:34)

Những sinh viên có nhu cầu chuyển điểm học phần đã học trước đó (đối tượng SV: từ trường khác chuyển tới; học song ngành tại trường ĐHNN….) nộp đơn tại phòng A103,trường ĐHNN. Thời gian nhận đơn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/11/2022. mẫu đơn chuyển điểm

Đây là quyền lợi của sinh viên, đề nghị sinh viên thực hiện đúng thời gian trên

 
Các thông báo khác: