THÔNG BÁO
[PHÒNG KT&BĐCLGD] Thông báo lịch thi và danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ đợt 2, sau học kỳ 2, năm học 2021-2022
(18/11/2022 09:05)

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi phụ Đợt 2 - sau học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 vào ngày 03/12/2022, sinh viên theo dõi lịch thi cụ thể trên link đính kèm:

https://huflis.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-tham-gia-ky-thi-phu-dot-2-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022

 
Các thông báo khác: