THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 3 - ĐỢT 1, NĂM HỌC 2022-2023
(08/11/2022 10:28)

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Lịch thi KTHP học kỳ 3 (đợt 1) năm học 2022-2023.

Lịch thi của từng học phần đã được thông báo về tài khoản cá nhân của từng sinh viên, đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin để dự thi theo lịch. 

Sinh viên theo dõi lịch thi chung toàn Trường theo link đính kèm: https://huflis.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-hoc-ky-3-dot-1-nam-hoc-2022-2023.

Các thông báo khác: