THÔNG BÁO
[PHÒNG CTSV] THÔNG BÁO VỀ VIỆC DÒ ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
(18/11/2022 16:26)

Để chuẩn bị công tác xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập của học kỳ I năm học 2022-2023, Nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo trợ lý công tác sinh viên, cố vấn học tập nhắc nhở và yêu cầu ban cán sự các lớp truyền thống phổ biến cho sinh viên dò kĩ điểm xét học bổng.

Chi tiết thông báo XEM TẠI ĐÂY

 
Các thông báo khác: