THÔNG BÁO
(PHÒNG KHẢO THÍ)THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA KỲ THI PHỤ ĐỢT I - SAU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
(20/09/2022 14:46)

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế thông báo Lịch thi và danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ đợt I-sau học kỳ 2 năm học 2021-2022, sinh viên theo dõi thông tin về lịch thi và danh sách sinh viên dự thi trên file ơ link đính kèm: https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-tham-gia-ky-thi-phu-dot-i-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022

 

 
Các thông báo khác: