THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ HỌC LẠI/CẢI THIỆN CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG (GHÉP VỚI KHÓA SAU) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023
(19/09/2022 10:06)
Sinh viên đọc kỹ thông báo và thực hiện đúng yêu cầu:
Vừa qua Phòng Đào tạo tiến hành cho sinh viên đăng ký học cải thiện/học lại các học phần thực hành tiếng (học ghép với khóa sau) học kỳ I năm học 2022-2023. Nay tiến hành khảo sát các thông tin chính xác để phục vụ công tác lập bảng điểm cho danh sách thi kết thúc học phần sau này. Chỉ những sinh viên đã có tên trong danh sách học với khóa sau (các học phần thực hành tiếng) mới làm khảo sát.
Để tránh sai sót các thông tin, sinh viên gõ và kiểm tra thật kỹ các thông tin đã điền trước khi gửi form. Mỗi sinh viên chỉ gõ một lần với mỗi học phần đã đăng ký (nếu đăng ký nhiều hơn 01 học phần, thì điền lại số lần tương ứng số học phần đã đăng ký - ví dụ, đã đăng ký 2 học phần thì điền form 2 lần với thông tin của 2 học phần đóKHÔNG gõ ghép thông tin nhiều học phần cùng 1 lượt điền Form). Mọi thông tin sai sẽ không được xử lý và sinh viên tự chịu trách nhiệm.
 

Thời gian đăng ký form và xử lý: từ ngày 19/09/2022 đến ngày 23/09/2022

 
Mọi thông tin thắc mắc, trao đổi qua ZALO CV. Đàm Đức Đạt (0983.159.776)
Trân trọng./.
 
Các thông báo khác: