THÔNG BÁO
[PHÒNG CTSV] THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG BÃO, LỤT
(26/09/2022 18:42)

Thực hiện chỉ đạo theo Công văn hoả tốc số 1381/ĐHH-VP ngày 26/9/2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc ứng phó với cơn bão số 4 (bão Noru), Nhà trường quyết định cho toàn thể sinh viên, học viên được nghỉ học ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2022.

Trong thời gian nghỉ học, toàn thể sinh viên cần lưu ý:

- Sinh viên tiếp tục theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết về cơn bão và theo dõi các kênh thông tin chính thống từ Khoa, Trường để nắm tình hình và nhận thông báo tiếp theo;

- Khi mưa bão và lũ sau bão (nếu có), chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân an toàn;

- Trong trường hợp cần thiết, Nhà trường sẽ mở cửa các giảng đường đón sinh viên vào trú và cung cấp lương thực cho các em tránh bão;

- Báo cáo kịp thời tình hình của bản thân trước, trong và sau bão, lũ lụt cho Cố vấn học tập và Lớp trưởng.

- Đối với sinh viên năm thứ nhất K19, lịch tập huấn sẽ được thông báo cụ thể vào cuối ngày 28/9/2022 trên Cổng Thông tin tuyển sinh của Trường (tuyensinh.huflis.edu.vn);

- Các sinh viên năm thứ 2, 3 và 4 thực hiện tự học, tự nghiên cứu trong thời gian nghỉ học.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa chỉ đạo, quán triệt nội dung cho toàn thể sinh viên của đơn vị.
Trân trọng./.

Các thông báo khác: