THÔNG BÁO
THÔNG BÁO ĐIỂM XEM LẠI BÀI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
(08/09/2023 13:42)

Phòng Đào tạo đã điều chỉnh những trường hợp có thay đổi điểm.

Sinh viên tải file đính kèm để kiểm tra. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ giáo vụ Khoa (giờ hành chính).

Việt Nam học 1

Việt Nam học 2

Ngôn ngữ Nhật

Quốc tế học

Ngôn ngữ Trung 1

Ngôn ngữ Trung 2

Ngôn ngữ Anh

 

 
Các thông báo khác: