THÔNG BÁO
THÔNG BÁO ĐIỂM PHÚC KHẢO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HK 2 NĂM HỌC 2022-2023
(30/08/2023 08:33)

Phòng Đào tạo đã nhập điểm những trường hợp thay đổi điểm, sinh viên vào tài khoản để kiểm tra và đối chiếu file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ giờ hành chính SĐT/ZALO: 0397135343 (Lê Hải Nghĩa)

Điểm phúc khảo

Điểm điều chỉnh QTHT

 
Các thông báo khác: