THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN CỦA NĂM 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
(19/09/2023 17:17)

Phòng Đào tạo đã gia tăng số lượng các học phần của năm 1 để sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm đăng ký. Để đảm bảo kế hoạch chung, Phòng Đào tạo sẽ không xử lý vào các nhóm đã đầy vì vậy sinh viên lưu ý chọn các nhóm ít hoặc chưa đầy để đăng ký. Sau khi đăng ký, sinh viên theo học đúng thời khóa biểu của lớp học phần (không cần chờ duyệt).

Thời hạn đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/09/2023.

Các thông báo khác: