THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 (K20) TRƯỜNG ĐHNN
(11/09/2023 21:42)

Sinh viên năm 1 (K20) xem đầy đủ nội dung thông báo và các mẫu đơn xử lý TẠI ĐÂY.

Đề nghị sinh viên đọc kỹ các thông báo hướng dẫn để thực hiện.

Các thông báo khác: