THÔNG BÁO
HỌC BỔNG NĂM HỌC 2023 - 2024 DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ TÀI TRỢ
(16/09/2023 10:15)
Trường thông báo học bổng năm học 2023 - 2024 do ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam- chi nhánh thừa thiên huế tài trợ

 

Toàn văn thông báo được đăng tải TẠI ĐÂY

Các thông báo khác: