THÔNG BÁO
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CHIỀU VÀ TỐI NGÀY 18/10/2023 (THỨ 4)
(18/10/2023 10:57)
Do tình hình mưa lớn tiếp tục cộng thêm điều tiết hồ chứa nước, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo: Toàn thể sinh viên chính quy, học viên các hệ đang đào tạo và sinh viên thuộc ĐHH đang học NNKC được nghỉ học chiều và tối ngày thứ 4 (18/10/2023). Sinh viên, học viên liên tục theo dõi tình hình từ trường để chủ động trong các công việc và học tập.
Các thông báo khác: