THÔNG BÁO
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 16/11/2023(THỨ 5)
(15/11/2023 15:56)
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 16/11/2023(THỨ 5)

Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo: Toàn thể sinh viên Chính quy, học viên các hệ đang đào tạo và sinh viên thuộc ĐHH đang học NNKC được nghỉ học ngày thứ 5 (16/11/2023). Sinh viên, học viên liên tục theo dõi tình hình từ trường để chủ động trong các công việc và học tập.

Các thông báo khác: