THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024
(10/10/2023 15:15)
Căn cứ theo Tờ trình số 1418/TTr-BGDĐT ban hành ngày 18 tháng 08 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức nào của Nhà nước quy định về mức học phí của học kỳ 1, năm học 2023-2024. Vì vậy, để bảo đảm việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Nhà trường thông báo cho sinh viên chính quy các khóa về kế hoạch tạm nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 như sau:

1.     Mức thu học phí

Nhà trường tạm thu học phí học kỳ 1, năm học 2023-2024 với mức thu 280.000đ/tín chỉ cho các sinh viên của khoá K17, K18 và K19. Sinh viên thực hiện nộp tiền học phí tương ứng với số tín chỉ đã đăng ký của học kỳ này. Khi có văn bản chính thức quy định về mức thu học phí năm học 2023-2024, Nhà trường sẽ thực hiện điều chỉnh mức thu và sẽ thu bổ sung (nếu có).

2.     Thời gian nộp học phí

- Đợt 1: Từ ngày 11/10/2023 đến ngày 10/11/2023.

- Đợt 2: Từ ngày 11/11/2023 đến ngày 30/11/2023.

- Đợt 3: Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 27/12/2023.

- Riêng khóa K20: Đầu năm nhập học, Trường đã tạm thu học phí của học kỳ 1 (2023-2024). Nếu những sinh viên nào đã nhập học nhưng chưa nộp học phí thì thực hiện nộp học phí theo mức tạm thu ban đầu nhập học tại Phòng KHTC&CSVC.

Lưu ý: Kết thúc thời gian thu học phí các đơn vị chức năng chốt dữ liệu, sinh viên phải có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu học phí trên trang quản lý đào tạo tín chỉ của nhà trường và phải chịu trách nhiệm khi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.

3. Cách thức nộp học phí

Sinh viên vào tài khoản của mình trên trang thông tin đào tạo tín chỉ để xem số tiền tạm thu học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 phải nộp. Căn cứ vào số tiền đó, sinh viên sẽ nộp học phí trực tuyến bằng tài khoản Vietinbank cá nhân với quy trình thực hiện như sau:

- Bước 1: Sinh viên truy cập website, đăng nhập vào chương trình quản lý sinh viên của trường bằng tài khoản cá nhân và lựa chọn thanh toán học phí  à Hệ thống sinh mã hóa đơn cho giao dịch, gửi sang hệ thống cổng thanh toán  à Cổng thanh toán hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ thanh toán.

- Bước 2: Sinh viên nhập thông tin thẻ thanh toán à Cổng thanh toán xác định ngân hàng phát hành thẻ và chuyển tiếp giao dịch sang hệ thống VietinBank à Hệ thống VietinBank xác thực chủ thẻ và sinh mã OTP.

- Bước 3: Sinh viên nhập mã OTP (được gửi qua số điện thoại sinh viên đã đăng ký) à Hệ thống VietinBank xác thực OTP và thực hiện giao dịch thanh toán, tự động trừ tiền trong tài khoản Thẻ Sinh viên và ghi có vào tài khoản của Trường.

- Bước 4: Hệ thống phần mềm của Nhà trường nhận được thông tin thanh toán thành công, tự động hạch toán gạch nợ cho Sinh viên à Gửi thông báo thanh toán thành công cho Sinh viên.

Lưu ý: Số điện thoại sinh viên cung cấp cần cố định trong suốt quá trình học tại trường. Nếu có sự thay đổi sinh viên phải liên hệ và cung cấp ngay cho Ngân hàng Vietinbank.

4. Kiểm tra, đối chiếu việc nộp học phí

Sinh viên vào trang tín chỉ (https://ums.huflis.edu.vn) để kiểm tra về tình trạng nộp học phí của học kỳ. Những trường hợp có xảy ra lỗi trục trặc hoặc thắc mắc về việc nộp học phí, đề nghị sinh viên liên hệ KTV Lê Thị Kim Phụng, phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất, trường Đại học Ngoại ngữ trong giờ hành chính để được giải quyết hoặc qua hotline hỗ trợ từ phía ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Huế.

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ

Lê Thị Thu Ngân

0905.693.937

Giao dịch viên phòng kế toán

Hồ Ngọc Quỳnh Mai

0944.206.420

Giao dịch viên phòng kế toán

Nguyễn Hoàng Quốc Thắng

0935.661.186

Cán bộ Quan hệ khách hàng

5. Hình thức xử lý sinh viên nợ học phí

Căn cứ theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHNN ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc ban hành Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên và Quyết định số 1516/QĐ-ĐHNN ngày 29 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh một số nội dung trong “Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên”.

Để công tác thu và nộp học phí đúng kế hoạch, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên thông báo và đôn đốc để sinh viên thực hiện nghiêm túc./.

Các thông báo khác: