THÔNG BÁO
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CHIỀU VÀ TỐI NGÀY 13/10/2023
(13/10/2023 13:45)
Do tình hình mưa lớn tiếp tục cộng thêm điều tiết hồ chứa nước, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo: Toàn thể sinh viên chính quy, học viên các hệ đang đào tạo và sinh viên thuộc ĐHH đang học NNKC được nghỉ học chiều và tối ngày thứ 6 (13/10/2023). Sinh viên, học viên liên tục theo dõi tình hình từ trường để chủ động trong các công việc và học tập.
Các thông báo khác: