THÔNG BÁO
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC ĐẠI HỌC HUẾ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HK 1 NĂM HỌC 2023/2024
(25/08/2023 10:51)

Sinh viên xem nội dung thông báo TẠI ĐÂY.

Các thông báo khác: