THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO KHẢO SÁT SINH VIÊN CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÝ VÀ HỌC LẠI/CẢI THIỆN CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
(14/08/2023 09:31)

Sinh viên đọc kỹ thông báo và thực hiện đúng yêu cầu:

 

Phòng Đào tạo tiến hành cho sinh viên đăng ký học cải thiện/học lại các học phần thực hành tiếng học kỳ I năm học 2023-2024. 
Để tránh sai sót các thông tin, sinh viên gõ và kiểm tra thật kỹ các thông tin đã điền trước khi gửi form. Mỗi sinh viên chỉ gõ một lần với mỗi học phần đã đăng ký (nếu đăng ký nhiều hơn 01 học phần, thì điền lại form số lần tương ứng số học phần đăng ký - ví dụ, đăng ký 2 học phần thì điền form 2 lần với thông tin của 2 học phần đóKHÔNG gõ ghép thông tin nhiều học phần cùng 1 lượt điền Form). Mọi thông tin sai sẽ không được xử lý và sinh viên tự chịu trách nhiệm. Nếu sinh viên nào đã đăng ký vào nhóm với khoá sau (vui lòng điền thông tin nhóm học phần đã đăng ký để phòng Đào tạo rà soát, thống kê).
Lưu ý: Sinh viên tự đăng ký mà không khai báo form sẽ không có lịch thi trên hệ thống
 

 

Thời gian đăng ký form và xử lý: từ ngày 14/08/2023 đến ngày 20/08/2023

Mọi thông tin thắc mắc, trao đổi qua ZALO CV. Đàm Đức Đạt (0983.159.776)
Trân trọng./.
Các thông báo khác: