THÔNG BÁO
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 BỔ SUNG, NĂM 2023
(17/08/2023 09:43)

Căn cứ vào quyết định số 2086/QĐ-ĐHNN về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ hệ chính quy, đợt 1 bổ sung năm 2023. Phòng Đào tạo thông báo có 88 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 bổ sung, năm 2023 (danh sách đính kèm).

Quyết định công nhận tốt nghiệp

 

 
Các thông báo khác: