THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO HỦY VÀ XỬ LÝ CÁC LỚP HỌC PHẦN CÓ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ÍT
(18/08/2023 10:07)

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên đang ở trong các nhóm học phần dưới đây, liên hệ CV. Đàm Đức Đạt (Phòng Đào tạo), SĐT ZALO: 0983.159.776 để xử lý sang nhóm học phần khác.

Hạn xử lý: 17:00 ngày 22/08/2023 (Thứ Ba)

LƯU Ý: Sinh viên trước khi liên hệ zalo, chọn phương án nhóm học phần có số lượng không quá đầy.

Danh sách các học phần bị hủy:

Các thông báo khác: