THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO VỀ LỊCH HẸN XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
(13/08/2023 16:44)

Phòng Đào tạo đã lên lịch hẹn xử lý, sinh viên vào tài khoản cá nhân của mình trên trang thông tin đào tạo tín chỉ để xem cụ thể.

Khi đi xử lý, sinh viên mang theo:

1. Phiếu điều chỉnh học phần TẢI VỀ TẠI ĐÂY (điền SỐ THỨ TỰ và đầy đủ thông tin như khi đã đăng ký trực tuyến)

2. Thẻ sinh viên hoặc Giấy tờ tùy thân.

Sinh viên lưu ý đi đúng giờ hẹn trong tài khoản.

Phòng Đào tạo xử lý đăng ký học phần theo nguyên tắc chia đều số lượng sinh viên cho mỗi nhóm học phần, sau đó tăng dần đều số lượng để tránh tình trạng chênh lệnh số lượng giữa các nhóm dẫn đến việc hủy các nhóm học phần không đạt số lượng sinh viên tối thiểu, do đó sinh viên lấy số thứ tự trước có thể sẽ không được xử lý vào nhóm mình mong muốn, sinh viên cần chuẩn bị nhiều phương án để việc xử lý được nhanh hơn.

Địa điểm xử lý: Phòng D308 (Tầng 3 dãy nhà học chuyên ngành -Thư viện)

 

Các thông báo khác: