THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA KỲ THI PHỤ SAU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023; LỊCH THI HỌC KỲ 3 (ĐỢT 3) NĂM HỌC 2022-2023
(29/08/2023 15:41)

Trường ĐH ngoại ngữ thông báo lịch thi KTHP học kỳ 3 (đợt 3), Lịch thi và danh sách sinh viên tham gia thi phụ sau học kỳ 2, năm học 2022-2023. Sinh viên theo dõi lịch thi trong các file trong link đính kèm: https://huflis.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-tham-gia-thi-phu-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2022-2023-lich-thi-kthp-hoc-ky-3-dot-3-nam-hoc-2022-2023

 

 
Các thông báo khác: